Kölcsön

A Credit House a következő feltételekkel nyújt kölcsönt:

A kölcsön célja:
1. Új vagy használt lakóingatlan megvásárlása.
2. Meglévő lakóingatlan fedezete mellett szabad felhasználás (mely lehet más hitelek törlesztése, egyéb befektetés, stb).
3. Meglévő, drágább, vagy rövidebb futamidejű hitel kiváltása, refinanszírozása.

A Credit House hitelezési tevékenysége kiterjed Budapest és agglomerációja területére, megyeszékhelyek, megyejogú városok területére. Egyedi elbírálás alapján Magyarország belterületén lévő bármely településen található ingatlan képezheti fedezet tárgyát.

A kölcsön fedezete a Credit House által forgalomképesnek ítélt per-, teher- és igénymentes ingatlan.

Fontos megemlíteni, hogy a maximális kölcsönösszeg megállapításakor nem az ingatlan hitelfedezeti, hanem a tényleges piaci értékét tekintjük irányadónak.

Az ingatlan piaci értékének elbírálásához a Credit House által megjelölt és az ügyfél által megrendelt hiteles értékbecslői szakvéleményre van szükség, melynek költségei az ügyfelet terhelik.

A kölcsön devizaneme lehet euró, svájci frank vagy forint. Az ügyfél kérésére a kölcsön futamideje alatt többször is lehetőség van a devizanemek közötti átváltásra konverziós díj megfizetése mellett.

A kölcsön összege 3-100 millió forint. A kölcsön összege egyedi elbírálás alapján mind lefelé, mind felfelé eltérhet.

A kölcsön futamideje maximum 35 év, mely alatt az ügyfél egyenlő havi részletekben törleszti a kölcsönt.

Maximális kölcsönösszeg:
1. Lakóingatlan vásárlása esetén 
az ingatlan tényleges piaci értékének akár a 70%-a.
2. Szabad felhasználás esetén 
az ingatlan tényleges piaci értékének akár a 60%-a.

Kölcsön kamata:Futamidőtől és az ingatlan elhelyezkedésétől függően:

HUF alapú kölcsön esetén 6 havi BUBOR + 5,8-7,8% / év
EUR alapú kölcsön esetén 6 havi EURIBOR + 5,8-7,8% / év
CHF alapú kölcsön esetén 6 havi CHF LIBOR + 5,8-7,8% / év

Kezelési Költség: 0,125 % / hó

A havi Kölcsöntörlesztés részeként kerül megfizetésre.

Hitelbírálati és hitelminősítési díj: 60.000,-Ft
A Kölcsönösszeg folyósításakor fizetendő egyszeri díj.

Szerződéskötési díj: 0,5-1,5 %, de minimum 25.000,- Ft

A Kölcsönösszeg folyósításakor a szerződésben meghatározott Kölcsönösszeg alapján fizetendő egyszeri díj.

Folyósítási díj: 1,5 %, de minimum 75.000,- Ft

A Kölcsönösszeg folyósításakor, a szerződés szerinti Kölcsönösszeg után fizetendő egyszeri dij.

A kölcsön kamata félévente kerül meghatározásra, pontosan követve a piaci tendenciákat. Az aktuális kamat- és díjfeltételekkel kapcsolatosan kérjen személyre szabott ajánlatot munkatársainktól!

Hitelvizsgálathoz szükséges alapvető dokumentumok:
személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, személyi számot igazoló okirat, adóazonosító szám),
kitöltött HITELKÉRELEM,
a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó értékbecslés, amelyet a Credit House által megbízott független szakértő készít el.

Kölcsönszerződés – biztosítékok:
Az ügyfélnek és adóstársának közjegyző előtt egyoldalú tartozáselismerő-nyilatkozatot kell tennie. Az ügyfél folyószámlát nyit az MKB Bank vagy a Raiffeisen Bank Zrt-nél, erről a számláról folyik a törlesztés automatikusan, csoportos beszedés formájában. A kölcsön biztosítékai a következők:
zálogjog és opciós vételi jog a fedezetül szolgáló ingatlanra;
vagyonbiztosítás az ingatlanra, melynek kedvezményezettje az MKB Bank Zrt. vagy a Raiffeisen Bank Zrt;
Az átlagosnál kockázatosabbnak ítélt ügyleteknél 6 havi adósságszolgálatnak megfelelő óvadék. Az óvadék összegét nem szükséges előre befizetni, az a kölcsön összegéből is elkülöníthető. Az óvadék összege után a Credit House kamatot számol el az ügyfélnek, melyet minden év decemberében kifizet. A futamidő utolsó 6 hónapjában a törlesztés az óvadék automatikus felhasználásával történik, tehát akkor az ügyfélnek már nem kell befizetnie az aktuális törlesztőrészletet.

Tennivalók – szerződéskötés után:
– Közjegyző előtti aláírás (mindenki)
– Biztosítás megkötése vagy engedményezése szerződött biztosítási brókerünknél
– Folyósítás után banki törlő nyilatkozat földhivatal érkeztetett példányának bemutatása (ha refinanszírozás volt a hitelcél)